இந்து மத சம்பிரதாயங்களை பின்பற்றாத வரை திருமணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது …மோகன் ஷான்

0
120

இந்து பக்தர்களுக்காக சடங்கு, திருமண சம்பிரதாயங்கள் உட்பட அனைத்து விடயங்களையும் வீடியோ மாநாட்டில் செய்ய முடியாது என சங்க மலேசியா தலைவர் மோகன் ஷான் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மோகன் கூறினார் ஒரு வீடியோ மாநாட்டில் திருமணத்தை அனுமதித்த இஸ்லாத்திற்கு மாறாக, இந்து பக்தர்கள் ஒரு பழக்க வழக்கமான திருமணங்களை நேரில் செய்ய வேண்டும்.

“உண்மையில் இந்து பக்தர்களுக்காக திருமணத்தை பதிவு செய்வது தேசிய பதிவுத் துறையிடம் (JKN) செய்யப்பட வேண்டும். இது ஒரு கடப்பாடு. JKN இல் பதிவு செய்யும்போது அதை ஆன்லைனில் செய்யலாம்.

“ஆனால், இந்து மதத்தின் பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் கோட்பாடுகளால், ஆன்லைனில் செய்ய முடியாத விஷயங்கள் உள்ளன. திருமண பதிவு, JKN ல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட போதிலும், இந்து மத சம்பிரதாயங்களை பின்பற்றாத வரை, திருமணம் என்பது அதிகாரப்பூர்வமான திருமணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது ”

Your Comments