கெளரவமாக விலகிக் கொள்ளும் வாய்ப்பை முகைதினும் ஷாபியும் ஏற்கவில்லை

0
395

முகைதின் யாசினையும் ஷாபி அப்டாலையும் அரசாங்கத்திலிருந்து பணிநீக்கம் செய்யுமுன்னர் அவர்கள் தாங்களாகவே அமைச்சரவையிலிருந்து விலகுவதற்குப் பிரதமர் நஜிப் அப்துல் ரசாக் அவர்களுக்கு வாய்ப்பளித்ததாக அப்துல் ரஹ்மான் டஹ்லான் கூறினார்

“விலக்குவதற்கு முன் அவர்கள் கெளரவமாக அமைச்சரவையிலிருந்து விலகிக்கொள்ள நஜிப் வாய்ப்பு அளித்தார்

“ஆனால், அவர்கள் விலகிக்கொள்ள விரும்பவில்லை”, எனப் பிரதமர்துறை அமைச்சரான ரஹ்மான் டஹ்லான் கூறினார்

அவர்கள் விலக மறுத்ததால், வேறு வழியில்லாது பிரதமர் அவர்களை விலக்க வேண்டியதாயிற்று என்றாரவர்

1எம்டிபி குறித்து குறை கூறியதுதான் அவர்கள் விலக்கப்பட்டதற்குக் காரணம் என்றால் 2014-இலேயே அவ்விருவரும் பதவியிலிருந்து தூக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்றும் அவர் சொன்னார்

ஆனால், இவ்வாண்டு ஜூனில்தான் அவர்கள் அம்னோவிலிருந்து விலக்கப்பட்டார்கள்

எதிரணியுடன் அணுக்கமாக இருந்ததுதான் அதற்குக் காரணமாகும்

Your Comments